харесайте страницата ни във фейсбук

КоличкаВашата количка е празна.

Информация относно доставки и плащане на компютърно оборудване и гейминг периферия

Общи условия


Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Калиста Ентъртейнмънт“ ООД, ЕИК 203753311, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж-к Младост-4, бл. 488, вх.2, ет.8, наричано по-долу за краткост „ДОСТАВЧИК“ , и лицата ползващи онлайн магазина, находящ се на www.callista.bg, наричани по-долу „ПОЛЗВАТЕЛИ“.

I. ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 1. Доставчикът може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.
 2. Ако срокът за доставка на стоката не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок.
 3. При доставката, Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на получаване и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в онлайн магазина Callista.bg.
 4. Ако Ползвателят не е уведомил Доставчика в онлайн магазина Callista.bg, съгласно т.3 стоката се смята за одобрена и съответстваща на изискванията, освен в случаите, когато се проявяват скрити дефекти.
 5. Доставчикът в онлайн магазина Callista.bg не се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.
 6. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговска продажба, определени в Търговския закон и Закона за защита на потребителите.

II. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

На основание чл. 50 ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи неустойки и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите , предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от Ползвателя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Ползвателя или когато Ползвателят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Ползвателят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Ползвателя, приемане на последната стока; Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери. Ползвателят да е предоставил на Доставчика покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка, придружена от съответната стокова разписка.

III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Фирма „Калиста Ентъртейнмънт“ ООД се задължава да използва личните данни на клиента единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Ако Ползвателят е обявил невярна информация това задължение се счита за невалидно.
 2. Фирма „Калиста Ентъртейнмънт“ ООД се задължава да не разкрива личните данни на Ползвателя на трети лица, освен ако не е получил изрично разрешение от него за това или информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на действащото българско законодателство.
 3. Фирма „Калиста Ентъртейнмънт“ ООД се задължава да използва личните данни, които ни предоставяте само за следните цели:
 • Обработка на клиентска поръчка
 • Статистически цели за подобряване работата на магазина
 • Администриране и обслужване съдържанието на магазина
 1. Във всеки момент „Калиста Ентъртейнмънт“ ООД има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

IV. ЗАЩИТА НА КЛИЕНТСКИТЕ ДАННИ

 1. Фирма „Калиста Ентъртейнмънт“ ООД като търговец няма достъп до картовите данни на клиента при извършено плащане с карта.
 2. Фирма „Калиста Ентъртейнмънт“ ООД като търговец няма достъп до автентикационните данни на клиента при извършено плащане с карта. Достъп до автентикационните данни на клиента има само банката издател на картата.

V. ЦЕНИ

Всички цени, представени в онлайн магазина Callista.bg, са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Доставчикът си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Всички представени цени на стоките са крайни и включват всички данъци и такси без цената на доставката, която е безплатна.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА

 1. Поръчката може да се извърши от различни секции в уебсайта, където има публикувани оферти и описания. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, името на производителя, снимка, гаранционен срок и цена.
 2. Указаната цена е за 1 брой в лева с начислен ДДС. В цената на продукта не е включена цената за доставка.
 3. Доставчикът си запазва правото наличността и сроковете за доставка да се доуточняват по телефон или е-мейл, след получаване на заявка.
 4. При поръчка Ползвателят посочва основните параметри съгласно дадените в онлайн магазина опции. Ползвателят задължително посочва име, адрес, телефон и е-мейл за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Непопълването на полетата за обратна връзка или попълването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва Доставчика със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.
 5. Ползвателят се ангажира да изрази съгласието си за направена поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на Доставчика се свърже с него по телефона или е-мейл в рамките на работното време.
 6. Ползвателят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.
 7. Чрез натискане на бутона „Финализирай поръчката“ , Ползвателят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор – Ползвател и Доставчик, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ). B cлyчaитe нa пopъчĸa нa cтoĸи бeз извъpшвaнe нa peгиcтpaция oт cтpaнa нa Πoлзвaтeля, пocлeдният пpиeмa тeзи Oбщи ycлoвия в мoмeнтa нa дocтaвĸaтa. Cчитa ce, чe Πoлзвaтeлят e пpиeл нacтoящитe oбщи ycлoвия c пpиeмaнeтo нa дocтaвĸaтa нa cтoĸитe.

VII. ПЛАЩАНЕ

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина Callista.bg стока, като използва по свой избор един от следните начини:

 1. Наложен платеж
 2. Плащане с банкова карта
 3. Банков превод

*Callista.bg си запазва правото да поиска авансово заплащане на поръчаната стока по банков път, като за това клиентът получавa имейл с посочени банкови сметки и поръчката започва изпълнение едва след получване на капаро или цялата сума.

Независимо от избрания способ, всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие, с изключение при плащане с наложен платеж, във всички останали случаи да плаща на Доставчика авансово в пълен размер продажната цена на всяка поръчана от онлайн магазина Callista.bg стока. В случай на плащане чрез наложен платеж, при доставката Ползвателят получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена дължимата продажна цена. Ползвателят предава на куриера сума равна на посочената във фактурата/касовата бележка, което се отбелязва в приемо-предавателния протокол (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на Ползвателя), който служи за разписка. С подписването на приемо-предавателния протокол Ползвателят овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Доставчика сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

VIII. ДОСТАВКА

Всяка стока поръчана от www.callista.bg се доставя с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др., които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България. С доставка на поръчката получателят подписва приемо-предавателен протокол, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката. Сроковете за доставка на поръчаните стоки са следните:

 • За стоки поръчани до 14 часа българско време – 24 часа считано от деня, в който е потвърдена поръчката;
 • За стоки поръчани след 14 часа българско време – 48 часа считано от деня, в който е потвърдена поръчката.

Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка прилагани от куриерска фирма Speedy.

Доставката за цялата страна е безплатна.

Доставки в гр. София се извършват от наш куриер или куриерска фирма всеки ден без неделя и националните празници.

Доставката във всички останали населени места в България се извършва от куриерска фирма Speedy.
Безплатна доставка
в цялата страна
100% оригинални продукти
с гарантирано качество
Гъвкави начини
на плащане
Бърза доставка
до вашата врата
14 дни срок за
връщане на продукта